СВЕТИ САВА – 27. јануар 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА – 21. ФЕБРУАР

СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ 21. МАРТ 

ДАН ШКОЛЕ – 28. МАРТ

СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ 23. април

ДЕЧЈА НЕДЕЉА У БРАНКУ

120 година од рођења Иве Андрића – 9. 10. 2012.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ 8. 9. 2013.

ПОВОДОМ ВУКОВОГ РОЂЕНДАНА – 8. 11. 2013.