Кратак историјат школске библиотеке

Школа „Бранко Радичевић“ датира из 1880. године и подигао ју је кнез Вулк.  Све тадашње школе биле су искључиво црквено-верског карактера.

Први подаци о школској библиотеци везани су за 1969. годину када је у библиотеци инвентарисано 2408 књига – углавном лектире. Развојем друштва библиотеке трпе промене и постају дидактички амбијент за извођење и организацију наставе, односно саставни део рада школе. Нова зграда школе отворена је 1982. године и у њој се налазила библиотека све до 2003.

Простор није био довољан за извођење наставе, а исказале су се потребе да  се споји образовна технологија, нови електронски медији са књижним фондом и тако библиотека постаје информацијски простор који укључује  савремену наставу. Такав простор пронашли смо у поткровљу са површином од 100 m2 и креирали мултимедијалну учионицу са 2 компјутера, лап-топом, штампачем, фотокопир-апаратом, ТВ-ом, бим-пројектором… Од тада су се сви огледни и други часови изводили у овом подстицајном амбијенту за наставу. Библиотечки фондови се обогаћују, а савремена библиотека не везује се само за српски језик већ за сваку наставно-научну област.

У том периоду библиотека у називу добија и медијатека (библиотека – медијатека). Изградњом новог дела зграде који није изграђен 1982, већ 2009. године, библиотека – медијатека се поново сели. Нови простор је већи и функционалнији, и просторно и технички. Све је доступно за коришћење; библиотекар и медијатекар припремају грађу и медије за часове. Библиотека – медијатека поприма и улогу дневног боравка за ученике путнике и све остале који чекају неку активност.

У просеку,  годишње се реализује 180 различитих типова часова, а дневна фреквенција ученика је 40.

Простор библиотеке са медијат4еком у поткровљу старе зграде

                                                                               НОВА  ПРОСТОРИЈА  БИБЛИОТЕКЕ