Зовем се Славица Денић. Радим у ОШ „Бранко Радичевић“ у Батајници 23 године, а 7 првих година радила сам истовремено у 2. школе. По занимању сам наставник и специјални педагог. Да бих напредовала у раду волим да следим нове идеје и учим непрестано. Преиспитујем свој рад перманентно и трудим се да сам близу оној групи  просветних радника која хоће да ради и зна и како.

У школи у којој радим блоговање је унело нови тренд у настави младих колега и веома ми се допало учење изван дидактички осмишљеног амбијента – учионице.  Пошто смо у настави углавном индивидуалци овај облик рада омогућава заједништво и могућност да завиримо једни другима у е- учионице. Наставник физике нас је заразио и помогао библиотекарки и мени да отворимо страницу библиотека- медијатека. Тако су настали моји први несигурни кораци у блоговању. Ажурирање странице смо поделиле према сменама у којима радимо: ја сам у смени 1-4 разред, а библиотекарка у  смени 5-8 разред. Ученици који су пасионирани читачи или награђени у БМ такође радо уносе своје активности и увек нешто ново научим од њих. Прва помоћ  у е- учењу нама старијима је наш стрпљиви вероучитељ. Надам се да ћу овако  брже и ефикасније делити  идеје са просветним радницима, унапредити  и осавременити свој рад  са ученицима.